Adatvédelmi feltételek

Kezdőlap > Adatvédelmi feltételek
ADATVÉDELEM – PREAMBULUM

A Phantom Shopping és megbízottja kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Phantom Shopping és megbízottja ezúton tájékoztatja a regisztrált, illetve regisztrálni kívánó próbavásárlókat, valamint látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A Phantom Shopping és megbízottjának adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
– 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A személyes adatok kezelője a Phantom Shopping és megbízottja, amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

 

A Phantom Shopping internetes honlapján való regisztrációval Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A Phantom Shopping és megbízottja ezeket az adatokat biztonsági okok miatt tárolja.
Fentieken túlmenően a Phantom Shopping és megbízottja azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyeket a regisztráció során a jelentkező megad.

 

A regisztráció során a jelentkezőnek kötelező megadnia azon adatait, melyek a megbízási díjak utalásához, a megbízási díjak után való adózáshoz, illetve kapcsolattartáshoz szükségesek – a regisztráció során ezeket csillag jelzi, ezen adatok megadása nélkül a Phantom Shopping és megbízottja nem tud eleget tenni törvényi kötelezettségeinek, így ezen adatok hiányában nem lehetséges a regisztráció.

 

A fenti adatkörökön túl az internetes honlapon lehetőség nyílik egyes további adatok (pl.érdeklődési kör, hobbi, ruhaméret stb.) megadására. Ezen adatok megadása opcionális, azok Ön és a Phantom Shopping közötti együttműködés megkönnyítését, hatékonyabbá tételét szolgálják.

 

Biztonsági okok, illetve az esetleges visszaélések megelőzése végett a regisztráció során megadott e-mail címet ellenőrizzük, a regisztráció befejezéséhez és sikerességéhez szükségeltetik, hogy a regisztrált e-mail címre a Phantom Shopping által küldött link segítségével a jelentkező élesítse regisztrációját.

 

Az Infotv 7. §-ában előírt adatbiztonsági előírásoknak megfelelően a Phantom Shopping és megbízottja nagy hangsúlyt fektet próbavásárlói adatainak védelmére, a törvényben foglalt szabályok betartására és betartatására, ezért megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a szabályok érvényre juttatásához.
A próbavásárlók adatait a Phantom Shopping és megbízottja harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

 

A felhasználói adatok módosítása, törlése
A próbavásárlók regisztráció utáni esetleges változásokat (például lakcímváltozás, telefonszámváltozás, bankszámlaszámváltozás), valamint a regisztráció inaktiválását felhasználói felületükön – felhasználói nevük és jelszavuk megadása után eszközölhetik.

 

A próbavásárlói rendszerbe való regisztrációval a jelentkező elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, valamint kifejezetten hozzájárul, hogy próbavásárlási lehetőségekkel kapcsolatban a Phantom Shopping felvegye vele a kapcsolatot a regisztráció során megadott elérhetőségeken.